Rok 2005

V členské základně došlo k několika změnám. Předně se Ivetě a Martinovi narodil Vojtíšek Macák. Dvě děvčata změnila svá příjmení. Nejdříve se brali Jirka a Markéta. Nesou tak společné příjmení Kordačovi. Poté jsme si ještě užívali taškařice při svatbě Jany a Ládi Barešových. Ti s povděkem kvitovali, že jim pivko ze štafety před hasičárnou přišlo v horku vhod. Na konci roku se též volil nový výbor, který v současné době čeká na "posvěcení"

Historie založení Sboru

Zde naleznete stručné informace o založení SDH Křinec, jedná se o autentický text, včetně dobové gramatiky.

Křinečtí z Ronova

V erbu, který jsme vybrali do dnešního pokračování, můžete spatřit znamení, s jakým se můžete setkat při toulkách po hradech a zámcích poměrně často. Jedná se o obyčejný žebřík, respektive v našem případě o dva zkřížené žebříky. Možná jste právě nabyli dojmu, že se nám již při čtvrtém pokračování podařilo poplést u textu obrázek. Nepodařilo. Hovořím-li o obyčejném žebříku, mám na mysli opravdu ten úplně nejobyčejnější, vzniklý hrubým osekáním větví z kmene stromu. Tato primitivní pomůcka ve středověku používaná při slézání hradeb dobývaných hradů se česky nazývá osterev, německy pak ron. Máme zde tedy co do činění s tzv. mluvícím znamením, znamením, jehož fonetická podoba koresponduje se jménem vlastníka erbu. Znamení zkřížených ostrví totiž používal široký rozrod Ronovců. Mezi jeho nejznámější rody patří například Berkové z Dubé, páni z Lichtenštejna a páni z Lipé. Nás však budou zajímat Křinečtí z Ronova. Jak napovídá šlechtický přídomek, původ rodu je svázán s Křincem. Roku 1463 se zde poprvé uvádí Jan z Ronova. Ten nechává severně od Křince vystavět hrad Kuncberk, poprvé připomínaný v roce 1470. V roce 1487, po Janově smrti, přechází hrad dědictvím na jeho syny Jiříka a Viktoryna Křinecké z Ronova. Kuncberk pak držel rod další dvě generace až do doby, kdy se dědička majetku, Jiříkova vnučka Kateřina, provdala za Jana purkrabího z Donína. Poté, co manželé záhy umírají, je roku 1568 Kuncberk prodán Janu Kostomlatskému z Vřesovic. Od doby Jiříka a Viktoryna K. z R. byly v držení rodu také Rožďalovice. Jejich posledním vlastníkem byl Jan Albrecht K. z R. Tento šlechtic prý sliboval, že císaři Ferdinandovi II. bude sražena hlava a on, Jan Albrecht K.z R., ji bude ukazovat na míse. Celkem logicky mu tedy po bitvě na Bílé hoře, v roce 1622, byl zkonfiskován majetek a zůstává vlastně s podivem, že jeho vlastní hlavu nenechal výše uvedený Ferdinand vystavit na Staroměstské mostecké věži v Praze vedle dalších dvanácti hlav aktérů stavovského povstání. Stejně jako Jan Albrecht zaplatili za účast ve stavovském povstání ztrátou majetku i další dva Křinečtí z Ronova. Většina členů rodu tehdy opouští Čechy a odchází do sousedního Saska. Dnes již zcela zaniklou památkou na K. z R. na Nymbursku byl také Nový Ronov v roce 1595 připomínaný jako tvrz, v roce 1638 jako zámek (od roku 1622 již ne ve vlastnictví K. z R.) a ještě později dokonce jako cukrovar. Nový Ronov se nacházel nad Hrubým Jeseníkem (dříve dva Jeseníky: Velký a Malý) a definitivně byl odstraněn až ve 30. letech minulého století. Křineckým z Ronova v průběhu času patřila v bližším i vzdálenějším okolí Nymburka také například Loučeň, Oskořínek, Mečíř, Mcely, Studce a Studečky, Bošín a Jíkev, Ledce, Kovanice, Ujkovice a Dětenice. Rozvětvený rod připomínaný i na Čáslavsku, Domažlicku, Klatovsku či v podkrkonoší vymírá po meči v roce 1892.

Technika Sboru

Kliknutím na Technika Sboru (fotografie, popisy; formát PDF; 1,8MB) se seznámíte s historickou technikou Sboru, tak jak je popsána v knize "Historické stříkačky – pýcha a chlouba hasičů".

Ke stažení

Rok 2004 - Výroční schůze 2004

Letošní výroční schůze se konala jako již tradičně první prosincový pátek tj. 3.12.2004 v Restauraci u Čuříků. Sešlo se nás pouze 30. Nejprve proběhlo tradiční hodnocení za uplynulý rok. "Nejdelší" proslov předvedl Martin H., který si nejdříve pět minut ladil hlas a pak přednesl své minutové hodnocení soutěžního roku. Po obvyklých formalitách a chutném jídle následovala volná zábava za hudební produkce p. Jaroslava Šturmy. Michal, zvaný též Pepa v sobě prejevil svého básnického ducha a přímo na místě složil báseň Mrož. Ruda Novotný zase udivoval svou spotřebou sladkého. Za každý panák Tomáše a Elišky jeden kousek. I přes velké množství sladkého, musela být pro něj sobotní směna utrpením:-) Volná zábava byla opravdu volná, takže není divu, že se končilo až v časných sobotních hodinách.

Mrož
Pepík Michal Kurka
Mrož si honí na ledu,
já to taky dovedu.
Ale ne moc na dlouho,
jenom na chvíli,
nejsem ještě otužilý.

Malá zpráva o sezení 3.7.2004:

"Kdo zavítal 3.7.2004 na zahradu Restaurace u Čuříků, mohl být překvapen čilým rejem. Pořádali jsme tam totiž tradiční letní posezení s dobrým mokem a chutnou krmí. Na malém prostranství, silně narušeném ovocnými stromky, bylo sehráno přátelské utkání v malé kopané mezi děvčaty a chlapci našeho SDH. Utkání bylo strhující a to že jde o hodně, naznačovala i "zdravotní" hlídka zastoupená "doktorem" Jindrou a "sestřičkou" Eliškou. Zpočátku se objevil i sudí Colina, ale když zjistil, že jsou muži v převaze, jal se nastoupit za dívky. Máš naše dodatečné díky Martine H. Chlapci měli velmi dobrého brankáře. Martin Čuřík junior hájil svou svatyni dokonale, takže aby dívky neprohrály musely do branky střídavě postavit tři brankáře. Výborně jim pomohl Ondra zvaný též Banán. Nejvíce si hry užil Jenda Č., který se za výkřiků: "Uniééé! Mistřííí! Hoši come on! Jdeme do nich!" vrhal nejen po míči...

Celý večer jsme si pochutnávali na výborných kuřecích stehnech, díky Pavle! Ve stanu bylo možné shlédnout i video z našich první holčičích tréninků a závodů, Jarda H. připravil reportáž ze svého seznámení s Japonskou a Tureckou hasičskou technikou, Martin H. se pochlubil reportáží z Hasičských slavností z Litoměřic. Za stanem se tančilo a komu nebyla zima vydržel na zahradě až do časných ranních hodin. Osobně s myslím, že jsme letos strávili velmi příjemnou červencovou sobotu. "

Karneval byl plný masek

Přepis článku z Nymburského deníku, ze dne 23.3.2004

Čtyři masky postav z veleúspěšné ruské pohádky Mrazík slavily největší úspěch na maškarním plese, který v sobotu večer uspořádali dobrovolní hasiči z Křince. V konkurenci šedesáti soupeřů vyhrály soutěž o nejlepší masku. Velký ohlas přítomných sklidila i "maskovaná" dvojice Švejk a paní Müllerová. O den později se v Křinci odehrál i dětský karneval. Mezi stovkou masek se porotcům nejvíc líbily kravička, prasátko a Sněhurka i s nezbytným trpaslíkem.

Hasiči vyhrávali Josefům

Přepis článku z Nymburského deníku, ze dne 15.3.2004

Křinec - Dosti netradičně pojali dobrovolní hasiči z Křince pozvánku na maškarní ples, který pořádají příští sobotu v místní sokolovně. Vymysleli akci Toulky ulicemi aneb Hrajeme Josefům. S muzikou v sobotu obcházeli křinecké Josefy a Pepíky slavící v příštím týdnu jmeniny a vyhrávali jim před prahem jejich příbytků. Oplátkou se jim dostávalo malého pohoštění. Hasiči v současných i historických uniformách, z části vyzdobeni komickými nosy, měli rozhodně co dělat. V samotném Křinci je totiž 44 Josefů, v sousedních Zábrdovicích, kam se vypravili nejdříve, pak dalších sedm. Navíc mají ve svém "revíru" i jednu Josefu.
Nymburský deník - 15.3.2004
"Rozhodně nejde o žádnou tradici. Jen jsme přemýšleli, jakou formou pozvat lidi na maškarní ples. Tak jsme se rozhodli zahrát Josefům,"
vysvětlil jednatel křineckých hasičů Jiří Kordač. Podle pamětníků se podobná akce konávala už někdy před čtvrt stoletím. Kolika Josefům se hasičům nakonec podařilo zahrát a jak si to "dohasili" domů, není úplně důležité. Podstatné je, že maškarní ples s country kapelou Podlabáckej Pacifik se koná v sobotu 20. března od 20 hodin, maškarní pro děti pak v neděli od 14 hodin.
(ond)

Fotografie členů Sboru :)

Fotografie z akce ke stažení(formát *.zip, 700KB)

Fotografie hasičské techniky ke stažení(formát *.zip, 370KB)

Rok 2003 - Události v členské základně

V uplynulých letech se též rozšířila naše základna o několik nových členů. Martinovi a Ivetě se narodil syn Martínek Macák, Marušce a Jendovi se narodila dcera Nikolka Čuříková. Posledním potenciálním členem našeho sboru je Martínek Pěkný, který se narodil Elišce. Všem blahopřejeme a přejeme malým hasičům hodně štěstí a pevné zdraví.

Období prázdnin prožili chlapci a děvčata našich soutěžních družstev především odpočinkem u vody. Jako tradičně se i letos konalo přátelské posezení za sokolovnou, které sbor připravuje pro všechny své členy. Při dobrém pivečku a za pojídání chutné krmě v podobně pečeného prasátka strávili jsme velmi příjemnou červencovou sobotu. Za což patří díky všem organizátorům tohoto setkání.